Hlavní stránka

Obchodní podmínky

1. Úvod
Cestovní agentura AGIS (dále jen CA AGIS) provádí autorizovaný prodej zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má řádnou smlouvu o prodeji zájezdů. U zájezdů je vždy na www stránce uvedeno, která CK zájezd pořádá. CA AGIS v momentě objednávání zájezdu zákazníkem neví, zda je daný zájezd volný nebo jakkoliv pozměněný, proto si vyhrazuje právo po objednávce na opravu případných nepřesností.

V případě, že zákazník nenajde na www.agis-ca.cz zájezd ,který by odpovídal jeho představám,může telefonicky nebo emailem sdělit do CA AGIS svoje požadavky na konkétní zájezd a CA AGIS učiní vše potřebné pro vyhledání odpovídajícího zájezdu včetně zájezdů v režimu LAST MINUTE.

2. Objednávky

Každý návštěvník www.agis-ca.cz si vybraný zájezd může on-line rezervovat přes On-line zájezdy,nebo

telefonicky : 317 844 914, 603 329 364

emailem : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

přes skype : agisca1

případně si může rezervovat i více zájezdů pro možnost náhrady za první požadovaný zájezd. Pokud zákazník sám neupřednostní po sobě jdoucí objednávky, tak CA AGIS rezervuje zájezdy podle došlého pořadí.

3. Rezervace
CA AGIS k provedení rezervace potřebuje znát jméno objednavatele,event.všech spolucestujících, datum narození/rodné číslo, adresu a telefonní číslo (alespoň na 1 osobu). Pro jednoho zákazníka má AGIS možnost provést pouze jednu rezervaci u jedné CK,maximálně tři rezervace na jednoho zákazníka.V případě, že je rezervace úspěšná, je zákazník ze strany CA AGIS obratem informován zpravidla telefonicky na uvedené telefonní číslo, případně elektronicky (email, SMS). Dále je zákazníkovi sděleno, do kdy je nutno vyřídit vše potřebné pro zakoupení zájezdu.V případě, že je rezervace neúspěšná,CA AGIS sdělí toto zákazníkovi.

4. Cestovní smlouva
Návrh cestovní smlouvy CA AGIS vyplňuje a zasílá zákazníkovi po potvrzení rezervace a zájmu ze strany zákazníka.K sepsání cestovní smlouvy je třeba znát jména všech cestujících osob, data narození/rodná čísla, adresy a telefonní číslo (alespoň na 1 osobu - zpravidla objednavatele).
Návrh cestovní smlouvy je zasílán emailem nebo faxem dle možností zákazníka. S návrhem smlouvy CA AGIS zasílá i pokyny k zaplacení zálohy a doplatku, případně pouze doplatku. Nedílnou součástí každého návrhu cestovní smlouvy jsou i Všeobecné smluvní podmínky příslušné cestovní kanceláře.

Po obdržení návrhu smlouvy zákazník zkontroluje údaje v něm uvedené, a do doby platnosti rezervace podepsanou smlouvu zašle e-mailem nebo faxem zpět CA AGIS. Termíny pro platbu zálohy a doplatku jsou pro zákazníka závazné a CA AGIS není odpovědna za následky zpožděné platby. V případě, že zákazník nedodrží datum a hodinu zaslání smlouvy a splatnosti zálohy či doplatku, může dojít ze strany CK/CA ke stornování rezervace nebo zájezdu. Po úhradě CA AGIS zasílá zákazníkovi originál cestovní smlouvy poštou. Zákazník si jedno vyhotovení ponechá a ostatní odešle podepsané zpět do CA AGIS. Podepsaná cestovní smlouva zaslaná e-mailem či faxem má stejnou platnost jako originál.

5. Platba

Zakoupení zájezdu probíhá zpravidla tak, že zákazník zaplatí 50% zálohy z celkové ceny zájezdu a 6 týdnů před odjezdem zaplatí doplatek do plné ceny . U zájezdů kupovaných méně než jeden měsíc před nástupem a u zájezdů v režimu LAST MINUTE, zákazník platí vždy celkovou cenu zájezdu.

Placení zálohy i doplatku probíhá vždy na účet CA AGIS, buď převodem z účtu zákazníka nebo složením na účet CA AGIS v pobočce příslušné banky. CA AGIS nevystavuje žádné doklady o zaplacení. Dokladem o zaplacení je pro zákazníka výpis z účtu, případně doklad o zaplacení vydaný bankou. V případě, že zákazník zaplatí na účet příslušné CK, CA AGIS neodpovídá za stornování zájezdu ze strany CK v důsledku nedohledání platby k příslušnému zájezdu (variabilní symbol pro platbu zájezdu je u CK odlišný od variabilního symbolu u CA AGIS).

V případě, kdy může hrozit prodlení s platbou, je CA AGIS oprávněna požádat zákazníka, aby platbu provedl přímo na účet příslušné CK.Zákazník pak pošle doklad o zaplacení do CA AGIS.

6. Doklady k cestě
Potřebné doklady – pokyny, vouchery, letenkypojistky apod. obdrží zákazník od CA AGIS nebo příslušné CK. Datum dodání těchto dokladů závisí na termínu a na zemi, kterou chce zákazník navštívit. Pokyny na cestu CK zasílají cca 5 dnů až týden před odjezdem a letenky jsou zákazníkovi zpravidla předány před odletem na letišti. CA AGIS nenese odpovědnost za pozdní dodání pokynů na cestu zákazníkovi ze strany CK, vždy však projeví maximální snahu k jejich získání.

7. Zájezdy na vyžádání

U některých zájezdů je nutné vyžádat zájezd nejdříve u provozovatele ubytovací kapacity nebo jiného smluvního partnera CK. V takovém případě, ještě před před jeho rezervací, je CA AGIS oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100% ceny zájezdu k předběžné cestovní smlouvě,která se při úspěšné rezervaci stává ihned závaznou a vztahují se na ni storno podmínky dané CK.V případě neúspěšné rezervace se zákazníkovi obratem záloha vždy vrací v plné výši, pokud si však nevybere jiný zájezd.

8. Storno podmínky
Storno podmínky se řídí storno podmínkami příslušné CK, u které byl zájezd rezervován a která jej pořádá. CA AGIS si sama žádné storno poplatky neúčtuje s výjimkou případů, kdy zákazník nezaplatí zájezd v souladu s uzavřenou cestovní smlouvou. V tomto případě hradí zákazník CA AGIS storno poplatek ve výši 100% ceny zájezdu.

9. Vracení přeplatků
Pokud dojde ke změně smlouvy, resp. ceny služeb pro zákazníka nebo dojde k nesprávnému zaslání platby od zákazníka, pak CA AGIS přeplatek automaticky zasílá zákazníkovi bankovním převodem. Do částky 100 Kč vrací přeplatek pouze na vyžádání zákazníkem.

10. Reklamace
Reklamace zájezdů od klientů zasílá CA AGIS neprodleně k vyřízení pořádající CK. CA AGIS není dle smlouvy o prodeji zájezdů oprávněna reklamace řešit, pouze odpovídá za její předání příslušné CK.

11. Ochrana osobních údajů
CA AGIS prohlašuje, že chrání osobní údaje svých zákazníků, které v souvislosti se svou činností získá, a zaručuje jejich plnou ochranu v rámci platných právních předpisů.