Hlavní stránka

KONTROLNÍ SEZNAM NA DOVOLENOU

PLÁNUJETE DOVOLENOU……….
Kdy a s kým pojedete na dovolenou?
Kam pojedete letos? „Člověk by měl alespoň jednou v roce navštívit místo, kde ještě nikdy nebyl.“

 • při výběru vám pomohou internetové stránky www.agis-ca.cz
 • osobní návštěva cestovní agentury AGIS

Jak si rezervovat místa v zájezdu ?

 • osobně v cestovní agentuře AGIS
 • telefonicky na číslech 317 844 914, 603 329 364
 • e-mailem na agis@agis-ca.cz

Máte platný cestovní pas?

 • Před cestou do zahraničí byste si měli zkontrolovat, zda máte platný cestovní doklad.Měl by být platný ještě půl roku po příjezdu domů. Dále je třeba zjistit podmínky vstupu a pobytu v daném státě. Cestujete-li do členských států Evropské unie, postačuje ke vstupu a pobytu na území těchto států platný cestovní doklad. Při cestě do ostatních států je třeba zjistit, zda se kromě platného cestovního dokladu uplatňují další podmínky vstupu a pobytu, zejména:
 • zda má Česká republika s daným státem uzavřenou bezvízovou dohodu či nikoliv. Bezvízová dohoda stanoví, po jakou dobu a na jaké cestovní doklady se lze v daném státě zdržovat bez víza (např. pro bezvízové cesty do USA lze použít pouze cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, zatímco pro bezvízové cesty do Kanady postačí, aby cestovní pas obsahoval strojově čitelné údaje - nemusí být s nosičem dat s biometrickými údaji).
 • zda daný stát požaduje minimální platnost cestovního dokladu v souvislosti se vstupem a pobytem na svém území.

Zápis dětí do pasů rodičů skončil 30. června 2011 !

Cestování dětí zapsaných v cestovních pasech rodičů je možné jen do 26. června 2012, Poté budou děti moci cestovat do zahraničí jen s vlastním cestovním pasem. Novela zákona o cestovních dokladech, která ruší zapisování dětí, vychází z nařízení Evropské unie a to je závazné pro všechny státy EU. Cestovní doklady se tedy jsou vydávány podle zásady „jedna osoba - jeden cestovní pas".

Jaké doklady vzít na cesty?

BULHARSKO :

Občan ČR může cestovat do Bulharska na základě platného cestovního pasu nebo platného občanského průkazu.
Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Bulharska.
Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele.
Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem, pak je nutné, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.
Děti zapsané v platném cestovním pasu rodiče mohou s rodičem, v jehož pasu jsou zapsány, překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu, přičemž dítě zapsané do pasu rodiče před 1.9.2006 může takto cestovat do 15 let věku a dítě zapsané do pasu rodiče od 1.3.2008 může takto cestovat do 10 let věku (v období od 1.9.2006 do 29.2.2008 nebylo možné děti do pasu rodiče zapisovat).Upozorňujeme,že platnost zápisu dětí v pasech rodičů vyprší 26.6.2012.
Při cestách motorovými vozidly je nutné mít platný řidičský průkaz, technický průkaz vozidla a doklad o zákonném pojištění odpovědnosti škod z provozu vozidla (povinné ručení – zelená karta).
V případě zapůjčeného nebo firemního vozidla musí řidič doložit ověřenou plnou moc majitele k užívání vozidla s ověřeným překladem do bulharštiny nebo do světového jazyka (nejlépe angličtiny).
V Bulharsku se zpoplatňuje používání veškerých státních silnic.

EGYPT :

Pro vstup do Egypta je vyžadován platný cestovní pas s dobou platnosti nejméně šest měsíců ode dne návratu z dovolené ,tzn.platnost pasu musí překračovat alespoň o 6 měsíců plánovanou dobu pobytu.

 

FRANCIE :

Občan ČR může vstupovat na území kontinentální Francie, zámořských departementů a teritorií na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu.
Při cestách do zámořských departemenentů a teritorií Francie se doporučuje dát přednost cestovnímu pasu před občanským průkazem (možnost mezipřistání mimo území EU).
Od 1.1.2006 platí, že jako cestovní doklad použít také občanský průkaz, avšak občanský průkaz je cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu.
Nedoporučujeme tedy, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.
Při cestách motorovými vozidly je nutné mít platný řidičský průkaz, technický průkaz vozidla a doklad o zákonném pojištění odpovědnosti škod z provozu vozidla (povinné ručení – zelená karta).

CHORVATSKO :

Do Chorvatska je možno cestovat nejen s platným cestovní pasem ČR (chorvatské orgány požadují, aby platnost cestovního dokladu byla minimálně po dobu pobytu na území Chorvatska), ale Chorvatsko jednostranně umožňuje vstup na své území také na základě předložení občanského průkazu ČR.
Proto lze jako cestovní doklad k cestování do Chorvatska použít po zemi (ne letecky) i občanský průkaz ČR (kartičku vydávanou od druhé poloviny roku 2000 a obsahující strojově čitelnou zónu).

Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, proto doporučujeme, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem, byl vybaven svým vlastním cestovním dokladem (pasem),i když je zapsán v občanském průkazu svého rodiče. Nezletilí občané ČR, kteří jsou zapsaní v cestovním pase rodiče, cestující společně s ním mohou vstupovat na území Chorvatska bez vlastního cestovního dokladu.
Dítě zapsané do pasu rodiče před 1.9.2006 může takto cestovat do 15 let věku a dítě zapsané do pasu rodiče od 1.3.2008 může takto cestovat do 10 let věku (v období od 1.9.2006 do 29.2.2008 nebylo možné děti do pasu rodiče zapisovat).Upozorňujeme,že platnost zápisu dětí v pasech rodičů vyprší 26.6.2012.
V případě ztráty cestovního dokladu je nutné se obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázové cestě do ČR.
Při cestách motorovými vozidly je bezpodmínečně nutné mít platný řidičský průkaz, technický průkaz vozidla a doklad o zákonném pojištění odpovědnosti škod z provozu vozidla (povinné ručení – zelená karta).

ITÁLIE :

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu.
K překročení hranice s členským státem Evropské unie lze jako doklad použít i platný občanský průkaz.
Občanský průkaz je cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu.

Nedoporučujeme tedy, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.
Při cestách motorovými vozidly je nutné mít platný řidičský průkaz, technický průkaz vozidla a doklad o zákonném pojištění odpovědnosti škod z provozu vozidla (povinné ručení – zelená karta).

MAĎARSKO:

Občan České republiky může cestovat do Maďarské republiky na základě platného cestovního pasu nebo platného občanského průkazu.
Děti mohou cestovat s vlastním cestovním dokladem.
Bez vlastního cestovního dokladu dítě může cestovat jen s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsáno.
Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele.
Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem mladším 15 let, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.
Při cestách motorovými vozidly je nutné mít platný řidičský průkaz, technický průkaz vozidla a doklad o zákonném pojištění odpovědnosti škod z provozu vozidla (povinné ručení – zelená karta).
Pokud není řidič majitelem vozidla, se kterým cestuje, doporučujeme vzít sebou úředně ověřené zplnomocnění k používání svěřeného vozidla.

RAKOUSKO :

Občan ČR může od 1.5.2004 vstupovat a pobývat na území členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.
Jako cestovní doklad lze použít také občanské průkazy, avšak občanský průkaz je cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu.
Nedoporučujeme tedy, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.
Doporučujeme, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem, byl vybaven svým vlastním cestovním dokladem, i když je zapsán v občanském průkaze rodiče.
Při cestách motorovými vozidly je nutné mít platný řidičský průkaz, technický průkaz vozidla a doklad o zákonném pojištění odpovědnosti škod z provozu vozidla (povinné ručení – zelená karta).

ŘECKO :

Občan ČR může od 1.5.2004 vstupovat a pobývat na území členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.
Jako cestovní doklad lze použít také občanské průkazy, avšak občanský průkaz je cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu.
Nedoporučujeme tedy, aby občan ČR mladší 15 let, který cestuje společně s rodičem a je zapsán v jeho občanském průkaze, cestoval bez vlastního cestovního dokladu pouze na základě tohoto zápisu v občanském průkaze.
Řidiči mohou od 1.5.2004 používat platný národní řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz již není řeckými orgány vyžadován.
Dále je u řidičů vyžadován technický průkaz a zelená karta, jako doklad o pojištění vozidla.

SLOVENSKO :

Občan ČR může cestovat na Slovensko na základě platného cestovního pasu nebo platného občanského průkazu.

Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Slovenska.
Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele.
Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.
Děti zapsané v platném cestovním pasu rodiče mohou s rodičem, v jehož pasu jsou zapsány, překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu, přičemž dítě zapsané do pasu rodiče před 1.9.2006 může takto cestovat do 15 let věku a dítě zapsané do pasu rodiče od 1.3.2008 může takto cestovat do 10 let věku (v období od 1.9.2006 do 29.2.2008 nebylo možné děti do pasu rodiče zapisovat).Upozorňujeme,že platnost zápisu dětí v pasech rodičů vyprší 26.6.2012.
Při cestách motorovými vozidly je nutné mít platný řidičský průkaz, technický průkaz vozidla a doklad o zákonném pojištění odpovědnosti škod z provozu vozidla (povinné ručení – zelená karta).

ŠPANĚLSKO:

Občan ČR může cestovat do Španělska na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu.
Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Španělska.
Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele.
Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že je zapsáno v občanském průkazu rodiče.
Děti zapsané v platném cestovním pasu rodiče mohou s rodičem, v jehož pasu jsou zapsány, překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu, přičemž dítě zapsané do pasu rodiče před 1. 9. 2006 může takto cestovat do 15 let věku a dítě zapsané do pasu rodiče od 1. 3. 2008 může takto cestovat do 10 let věku (v období od 1. 9. 2006 do 29. 2. 2008 nebylo možné děti do pasu rodiče zapisovat). Upozorňujeme,že platnost zápisu dětí v pasech rodičů vyprší 26.6.2012.
Při cestách do Španělska předloží občan ČR platný cestovní doklad (cestovní pas ČR nebo občanský průkaz ČR), cestuje-li letadlem.
Při cestě vlakem nebo automobilem předloží občan svůj cestovní doklad při vstupu do schengenského prostoru. Uvnitř schengenského prostoru již nejsou hraniční kontroly.
Při cestě námořní dopravou do Španělska (např. lodí z Maroka) budou cestovní doklady kontrolovány v příslušném španělském přístavu.
Razítko o datu vstupu do schengenského prostoru se neuděluje.
Řidičské průkazy ČR jsou platné k řízení motorových vozidel ve Španělsku a není třeba si obstarávat mezinárodní řidičský průkaz.
Při cestách motorovými vozidly je nutné mít platný řidičský průkaz, technický průkaz vozidla a doklad o zákonném pojištění odpovědnosti škod z provozu vozidla (povinné ručení – zelená karta).

TUNISKO:

Platnost pasu musí překračovat alespoň o 3 měsíce plánovanou dobu pobytu.
Očkovací průkaz se nevyžaduje, žádné očkování není povinné. Výjimkou mohou být cestovatelé přijíždějící ze zemí s výskytem žluté zimnice (např. při tranzitní cestě ze subsaharské Afriky).
Motoristé musí při vstupu předložit technický průkaz (eventuelně též zmocnění od majitele – týká se především autobusů), platný řídičský průkaz a doklad o mezinárodním pojištění (zelenou kartu).
Při vstupu do celního a pasového pásma je nutno předložit kromě pasu ještě vyplněnou registrační kartu (cestovatel ji obvykle obdrží ještě na palubě letadla).
Pasový úředník vrátí spodní díl, který je nutno odevzdat při odjezdu.

TURECKO:

Občané ČR cestující do Turecké republiky musí mít platný cestovní doklad (cestovní pas), jehož doba platnosti přesahuje minimálně o 3 měsíce dobu plánovaného pobytu.
V případě cesty motorovým vozidlem je nezbytné předložit následující dokumenty:
1. Technický průkaz vozidla
2. Mezinárodní řidičský průkaz
3. Doklad o zaplacení povinného ručení pro zahraničí (tzv. zelená karta).
Pokud řidič zelenou kartu nevlastní, lze uzavřít pojištění na tureckých hranicích.

USA :

a) Pro cesty do USA v rámci bezvízového styku (turistika nebo krátkodobá obchodní cesta do 90 dnů pobytu) je potřeba mít cestovní pas ČR se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (tzv. ePas, v ČR vydáván od 1.9.2006). Každý cestující včetně nezletilých dětí musí mít vlastní cestovní doklad. Dále je třeba provést na internetové stránce https://esta.cbp.dhs.gov/ registraci v rámci programu ESTA.
Pro cesty do USA s vízem je požadován platný cestovní pas ČR opatřený platným vízem USA, jehož typ odpovídá skutečnému účelu pobytu. Doba platnosti cestovního pasu musí přesahovat povolenou dobu pobytu o 6 měsíců. Při turistických cestách (typ víza B-2) může imigrační úředník omezit dobu pobytu v USA na 1 – 6 měsíců. Doporučujeme, aby nezletilé děti vstupovaly do USA i při cestě na vízum s vlastním cestovním dokladem. Zapsání dítěte pouze do cestovního dokladu rodičů považují některé americké úřady nebo letecké společnosti chybně za nedostatečné pro vstup nebo výjezd z USA.

b) Pro řízení motorových vozidel v USA cizincem je nutný mezinárodní řidičský průkaz (MŘP). Upozorňujeme na skutečnost, že v USA je akceptován pouze MŘP vydávaný dle Ženevské úmluvy z roku 1949 a nikoli v Evropě obvyklejší MŘP dle Vídeňské úmluvy z roku 1968. Platnost MŘP je omezena na 1 rok.

c) Pojištění pro pobyt v USA není povinné, jeho sjednání se však důrazně doporučuje s ohledem na finanční komplikace, které by mohly nastat v případě nutnosti vyhledat při pobytu v USA lékařskou péči, např. při úrazu, autonehodě apod. Pojištění lze sjednat u českých pojišťoven. U některých typů studentských pobytů může být pojištění vyžadováno. Doporučujeme vzít s sebou kromě dokladů o sjednaném pojištění i kontaktní adresu a telefon partnera pojišťovny v USA.

d) Užitečnou pomůckou při cestách v USA jsou kreditní karty. Jejich hlavní výhodou je kromě vlastních plateb i a zajišťování rezervací i usnadnění výpůjček dopravních prostředků, sportovního náčiní, nájmu ubytovacích kapacit atd. Uznávané a nejčastěji používané platební karty v USA jsou Visa, MasterCard, American Express, Discover. Kromě kreditních karet doporučujeme používání cestovních šeků pro nemožnost jejich zneužití v případě krádeže.
Je vhodné pořídit si před cestou do USA kopie všech dokladů a uschovat je na odděleném místě. Ztrátu či krádež dokladů je nutné okamžitě hlásit policii a uschovat záznam o ztrátě či krádeži. Náhradní cestovní doklad vystavuje velvyslanectví ČR a všechny konzuláty ČR na území USA, včetně honorárních. Doporučujeme vzít si s sebou několik fotografií pasového formátu a seznam důležitých telefonních čísel a e-mailových adres na velvyslanectví, generální a honorární konzuláty.

VELKÁ BRITÁNIE :

Občan ČR může cestovat do Velké Británie na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu.
Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na území Velké Británie.
Občanský průkaz slouží jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele.
Pokud tedy rodič cestuje pouze s občanským průkazem společně s dítětem, pak doporučujeme, aby dítě mělo vždy vlastní cestovní pas, a to i v případě, že dítě je zapsáno v občanském průkazu rodiče.
Děti zapsané v platném cestovním pasu rodiče mohou s rodičem, v jehož pasu jsou zapsány, překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu, přičemž dítě zapsané do pasu rodiče před 1.9.2006 může takto cestovat do 15 let věku a dítě zapsané do pasu rodiče od 1.3.2008 může takto cestovat do 10 let věku (v období od 1.9.2006 do 29.2.2008 nebylo možné děti do pasu rodiče zapisovat).
Český řidičský průkaz je v Británii použitelný po celou dobu pobytu v případě, že se zdržujete v Británii v režimu „návštěva“ (visitors).
Při cestách motorovými vozidly je nutné mít platný řidičský průkaz, technický průkaz vozidla a doklad o zákonném pojištění odpovědnosti škod z provozu vozidla (povinné ručení – zelená karta).
V případě tzv. „residents“, t.j. osob, zdržujících se v Británii dlouhodobě, platí český řidičský průkaz pouze omezenou dobu.

PŘIPRAVUJETE SE NA CESTU............

Máte cestovní mapu? Získáte ji v cestovní agentuře AGIS
Jste pojištěni na cestu a pobyt v zahraničí? Zajistíme vám v ca AGIS včetně připojištění storna zájezdu
Zajistili jste si dopravu z vašeho bydliště na letiště?
Vyměnili jste si již peníze?
Budete na dovolené používat vaši platební kartu? - ověřte si ve vaší bance
Bude vám v zemi dovolené fungovat mobilní telefon? - ověřte si u svého mobilního operátota tzv. roaming
Jedete do exotické země, jaké je nutné očkování? - poradí vám v ca AGIS
Zaplatili jste před odjezdem všechny složenky a faktury?
Nechali jste příbuzným nebo známým kontakty na sebe a rozpis, kde se budete během dovolené pohybovat? - tzv. itinerář cesty
Zajistili jste si hlídání domácích zvířat?
Bude vám někdo vybírat poštovní schránku? A zalévat květiny?
 

 

BALÍTE ................

CO SI DÁT DO PŘÍRUČNÍHO ZAVAZADLA

 • pasy, víza, letenky, voucher (poukaz na ubytování)
 • peníze, platební karty 
 • mezinárodní řidičský průkaz - pokud jedete vlastním autem nebo si vůz chcete v zahraničí půjčit 
 • doklady k cestovnímu pojištění 
 • fotoaparát, kameru 
 • mobilní telefon ( nezapomenout nabíječku!) - po příjezdu si ručně navolte nejvýhodnějšího operátora 
 • knížku cestovního průvodce a slovník 
 • cestovní polštářek
 • ubrousky a papírové kapesníčky
 • léky na předpis a léky na cestovní potíže - tekutiny a gely nezbytné v průběhu letu ze zdravotních důvodů(např. dětská výživa,léky apod.), jejich potřebnost musí být prokázána  a na vyzvání ověřena jejich nezávadnost
 • tekutiny a gely  zakoupené v letištních obchodech ve vyhrazeném bezpečnostním prostoru,tj. až za stanovišti bezpečnostní kontroly určené pro osobní potřebu musí být uložené v baleních do 100 ml v průhledném uzavíratelném sáčku o objemu maximálně 1 litr
 • plastové sáčky, do nichž bude možné umístit tekutiny a gely v předepsaných množstvích zakoupené mimo letiště najdou pasažéři v odletových halách na pracovištích balení   zavazadel
 • brýle dioptrické i sluneční
 • knížku, časopis
 • rezervní oblečení pro dítě

!!!   NA PALUBĚ LETADLA NESMÍTE MÍT TYTO VĚCI:  !!!

 • nože( všech délek čepelí) ani nože na otevírání dopisů
 • nůžky všech velikostí
 • zbraně popř.hračky nebo repliky zbraní
 • praky
 • domácí příbory
 • čepelky a žiletky
 • řemeslnické nářadí
 • šipky
 • vývrtky
 • injekční stříkačky(výjimkou jsou zdravotní důvody,kontaktujte zástupce letecké společnosti)
 • pletací dráty
 • tekutiny a gely tzn.nápoje,zubní pasty,parfémy,gelové krémy,tlakové aerosoly,tuhé deodoranty,sirupy atd.

!!!   CO POTŘEBUJETE VĚDĚT    !!!

VAŠE PRÁVA  cestujícího při cestování leteckou dopravou

Hlavní Práva cestujících v letecké dopravě se zabývají těmito tématy

 • Osoby s postižením nebo osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
 • Odepření nástupu na palubu
 • Zrušení
 • Velká zpoždění
 • Zavazadla
 • Identifikace letecké společnosti
 • Organizované zájezdy
 • Průhlednost cen

Více informací na www  http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/cs/index.html

Byl vám odepřen nástup do letadla? Byl váš let zrušen?
Měl váš let značné zpoždění? Ztracená zavazadla?
Máte sníženou schopnost pohybu nebo orientace?

Cestující potřebují společný soubor zásad, aby mohli snadněji získat povědomí o svých právech, která mohou uplatnit v případě, že se něco pokazí na jejich cestě, a to bez ohledu na to, jaký druh dopravy využívají, nebo zda se cesta koná v rámci jednoho členského státu nebo překračuje vnitřní či vnější hranice Společenství.

V této souvislosti se EU zavázala, že uživatelé budou středem zájmu dopravní politiky.

Více informací na www   http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/cs/03-air.html

CO SI DÁT DO KUFRU

 • kopie pasů a ostatních dokladů
 • sportovní oblečení,plavky,společenské šaty - některé hotely společenské šaty vyžadují
 • boty : plážové,vycházkové,sportovní,společenské
 • teplé oblečení
 • toaletní potřeby, kosmetiku, lékárničku
 • opalovací krémy, repelenty proti hmyzu
 • nůžky na nehty,pilník
 • budík, šití, otvírák na láhve
 • cestovní adaptér pro elektrickou síť v místě pobytu
 • malou láhev s vodou - pokud přiletíte v noci ,nebudete mít možnost si nic koupit

JEDETE AUTEM , CO PŘIBALIT NAVÍC ?

 • doklady k automobilu
 • mezinárodní řidičský průkaz
 • doklad o havarijním pojištění motorového vozidla - na cestu do zahraničí
 • doklad o pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla - povinné ručení „ ZELENÁ KARTA“/mezinárodně platný doklad
 • dálniční známku - koupíte ji v ca AGIS
 • automapu - tu koupíte také u nás v ca AGIS
 • bezpečnostní reflexní vestu
 • v zimě sněhové řetězy
 • povinnou výbavu vozidla
 • v případě převozu zvířat - mezinárodní očkovací průkaz
 • mezinárodní normativní označení vozidla - značka CZ